Služby v areálu

V souvislosti s pronájmem poskytuje pronajímatel nájemci základní služby: 

  • vytápění
  • úklid kanceláří vč. společných prostor
  • zajištění práva vstupu a vjezdu do objektu
  • služby recepce
  • ostraha objektu
  • odvoz a likvidaci komunálního odpadu
  • úklid zpevněných ploch včetně provádění zimní údržby

 

Údržba celého areálu je zajištěna 24 hodin denně stálou přítomností alespoň jednoho pracovníka.

Úklid v areálu je zajištěn v čase od 5:00 hodin do 20:30 hodin.

Specifické požadavky nad rámec poskytovaných základních služeb jsou řešeny individuálně podle konkrétních potřeb a požadavků klientů.