Specifikace areálu

Plochy k pronájmu

Kancelářské prostory

3 000 m2

Zpevněné plochy

4 800 m2

Sklady

2 600 m2

Parkoviště

108 míst

Reklamní plochy